Il·lustració d’un rebost romà

Reconstrucció digital d’un rebost d’una vila romana (s.III d.C.). Tots els objectes representats en aquesta il·lustració van ser restaurats digitalment i posicionats al mateix lloc on van ser trobats quan l’edifici va ser destruït pel foc al s. III d.C.

Passat i present

Back to top