Reconstrucció del Paleopaisaje del’Empordà

Reconstrucció digital del territori de L’Empordà. La idea és mostrar els canvis geomorfològics i arqueològics al llarg de diferents segles. Aquí es representa l’època de l’any 3500 a.C en contraposició amb l’epoca actual.

Back to top