Lararium

3d_Reconstruction_Lararium

Reconstrucció digital del Lararium de Vilauba (Banyoles) amb les figures romanes dels deus Lar, Pan, Fortuna i Mercuri (per ordre d’esquerra a dreta).

La figura del deu Pan (esquerra) és una reconstrucció digital. La resta de figures són digitalitzacions de les estatuetes reals trobades.

Back to top